کارگران بازنشسته دیروز (بیست و ششم بهمن) بعد از تجمع مقابل مجلس و استمداد از نمایندگان مجلس، مقابل سازمان برنامه و بودجه رفتند تا با مقامات این سازمان در ارتباط با مطالبات خود و تبعیض در اختصاص بودجه‌ها مذاکره کنند.

به گزارش ایلنا، یکی از حاضران در این تجمع گفت: یک ساعت مقابل سازمان برنامه ایستادیم و خواستار دیدار با «نوبخت» رئیس این سازمان شدیم اما کسی به ما پاسخگو نیست و نوبخت هم حاضر نشد در جمع بازنشستگان کارگری حاضر شود.

این بازنشسته می‌گوید: هدف ما از اجتماع مقابل سازمان برنامه و بودجه، اعتراض به تبعیض حاکم در اختصاص بودجه‌هاست و اینکه چرا از خزانه ملی بودجه کافی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری اختصاص نداده‌اند؟

موضوع بعدی، تخصیص اعتبار همسان‌سازی در بودجه سال آینده است. بازنشستگان کارگری خواستار تثبیت بودجه بیش از ۵۰هزار میلیارد تومانی برای همسان‌سازی در ۱۴۰۰ هستند و می‌گویند: با عددهای کمتر، باز هم عدالت برقرار نمی‌شود.