کارگرانی که در طول سال جاری اخراج شده‌اند، مشمول دریافت عیدی می‌شوند. به گزارش ایلنا، در طول سال جاری کارگران بسیاری به دلیل عدم نیاز کارفرما یا بحران اقتصادی از کار بیکار شده‌اند.

این کارگران زمانی که برای تسویه حساب به کارفرما مراجعه می‌کنند، باید همه مزایای مزدی را دریافت کنند.

 با این حساب، هر نوع تسویه حساب با کارگران بدون پرداخت عیدی، غیرقانونی است؛ حتی کارگرانی که دوره آزمایشی را می‌گذرانند، به تناسب زمان اشتغال آزمایشی در کارگاه، مشمول عیدی پایان سال می‌شوند.

در جدول مقابل جزئیات عیدی کارگران اعلام شده است.