استاندار قم با تأکید بر لزوم احیای واحدهای راکد و نیمه‌راکد صنعتی در استان، گفت: براساس آمارهای منتشر شده پاییز امسال نرخ بیکاری استان به ۸درصد کاهش یافت. به گزارش ایسنا، بهرام سرمست اظهار داشت: حفظ ظرفیت اشتغال و ایجاد اشتغالزایی از اولویت‌های اصلی اقتصادی قم است و خط قرمز استان در این راستا جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری حتی یک کارگر است. استاندار قم با بیان ظرفیت‌ها و فرصت‌های توسعه در بخش خصوصی، افزود: توسعه اقتصادی با مشارکت بخش خصوصی رونق ویژه‌ای خواهد داشت. وی با تأکید بر لزوم احیای واحدهای راکد و نیمه‌راکد صنعتی در استان، ادامه داد: از ابتدای سال جاری ۳۰ واحد صنعتی راکد با اشتغال ۵۲۰ نفر و سرمایه‌گذاری ۶۱۲ میلیارد تومانی به مدار تولید بازگشته است. وی ۸۲ فرصت سرمایه‌گذاری با قابلیت مجوزهای بی‌نام جهت رونق سرمایه‌گذاری در قم را مورد توجه قرارداد و تصریح کرد: از این بین ۲۶ فرصت سرمایه‌گذاری برای مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی عرضه‌شده و مقدمات سرمایه‌گذاری در برخی از آنها عملیاتی نیز شده است. استاندار قم از اقدامات و اهتمام مسئولین استان در کاهش بیکاری و حفظ اشغال خبر داد و افزود: نرخ بیکاری قم در پایان فصل پاییز به ۸درصد کاهش‌یافته و این دستاورد مهمی در بخش اقتصادی استان است.