طبق آخرین داده‌های آماری، متوسط درآمد سالیانه کارگران در سال ۹۲ برابر ۱۳میلیون و ۶۰۰هزار تومان بود که با رشدی ۱۵۳درصدی تا سال ۹۸ به ۳۴میلیون و ۵۰۰هزار تومان رسید.

به گزارش ایرنا، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آخرین وضعیت درآمدی گروه‌های مختلف شغلی در ۶ سال گذشته را منتشر کرد. طبق این گزارش متوسط درآمد سالیانه خانوار شهری در ابتدای شروع به کار دولت تدبیر و امید (سال ۹۲) برابر ۲۰ میلیون و ۵۰۰هزار تومان بود که این رقم در سال ۹۸ با ۱۶۳درصد رشد ۵۴ میلیون تومان شد.

براساس این آمار بیشترین رشد درآمد مربوط به سال ۹۸ است و در این سال حقوق سرپرستان خانوار نسبت به سال قبل از آن (۹۷) ۲۴.۴درصد افزایش یافته و معادل ۵۴ میلیون تومان بود.

در بین سال‌های ۹۲ تا ۹۸ دستمزد کارگران نیز رشد کرده است. در سال ۹۲ حقوق کارگران ماهانه یک میلیون و ۱۳۳هزار تومان بود (سالیانه ۱۳میلیون و ۶۰۰هزار تومان). حقوق کارگران ساده در بین سال‌های ۹۲ تا ۹۸ هر سال رشد کرده است، به این صورت که در سال نخست شروع به کار دولت دستمزد کارگران ساده ۲۲.۱درصد افزایش یافت و به رقم ۱۶ میلیون و ۶۰۰هزار تومان رسید.

بیشترین افزایش درآمد کارگران ساده مربوط به سال افزایش درآمد در سال ۹۸ نسبت به ۹۷ بود که رشد ۳۰.۲درصدی را ثبت کرد و متوسط درآمد سالیانه این قشر از جامعه ۳۴ میلیون و ۵۰۰هزار تومان شد و هر کارگر ساده به‌طور میانگین ماهیانه ۲ میلیون و ۸۷۵هزار تومان حقوق می‌گرفت. این اعداد نشان می‌دهد در مجموع از سال ۹۲ تا سال ۹۸، حقوق کارگران رشدی ۱۵۳درصدی را تجربه کرده است.

براساس این گزارش ۶.۱درصد از کارگران حقوق‌بگیر عمومی، ۵۲.۲درصد حقوق‌بگیر خصوصی، ۰.۶۸درصد مشاغل آزاد کشاورزی و ۹.۳درصد کارگر آزاد غیرکشاورز هستند. البته در بین کارگران ۳۱.۹درصد نیز از منابع متفرقه درآمد کسب می‌کنند. بنابراین کسب درآمد از مشاغل حقوق‌بگیری خصوصی اصلی‌ترین منابع درآمدی این گروه از خانوار است.