رئیس سازمان صمت کرمانشاه، تأسیس شعبه حل اختلاف بین فعالین اقتصادی و استفاده از مشاوران متخصص حوزه تولید را از اقدامات مهم در حوزه اقتصادی دانست. محسن دارابی در گفت‌وگو با میزان با اشاره به برگزاری ۱۱۶ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در سال گذشته در استان کرمانشاه گفت: براساس گزارش وزارت کشور، کرمانشاه از نظر تعداد واحد‌های احیا شده رتبه اول کشور در سال ۹۸ را داشت. در این مدت ۱۹۳ واحد تولیدی شامل ۵۵ واحد صنعتی و معدنی، ۱۳۶ واحد کشاورزی و ۲ مجموعه گردشگری احیا و به چرخه تولید برگردانده شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه، تعداد جلسات برگزار شده کارگروه تسهیل تولید و رفع موانع در این استان در سال ۹۹ را ۸۷ جلسه عنوان کرد و افزود: در سال ۹۹ و تا پایان آذرماه ۳۲ پروژه صنعتی و ۱۶ پروژه معدنی در استان احیا شد.