از بیست و ششم آذر ماه سال جاری، حدود ۶۰ کارگر پیمانکاری واحد شیرین‌سازی پتروشیمی ایلام با اتمام قرارداد پیمانکار بیکار شده‌اند. به گزارش ایلنا، این کارگران که در بخش شیرین‌سازی میعانات گازی مشغول به کار بوده‌اند، گفتند: همه کارگران از سال ۹۴ تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری که برای انجام یک پروژه خاص (شیرین‌سازی میعانات گازی) به پتروشیمی آمده بود، مشغول به کار بوده‌ایم اما پس از متوقف شدن ناگهانی کار شرکت در پروژه شیرین‌سازی پتروشیمی ایلام، بیکار شدیم. این کارگران تصریح کردند: در اعتراض به این موضوع روز یکشنبه (۲۱دی ماه) یک تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان استانداری برپا کردیم که نتیجه‌ای دربرنداشت. به گفته یکی از کارگران، فعالیت شرکت پیمانکاری که کارگران تحت مسئولیت آن در پتروشیمی فعالیت داشته‌اند، به صورت ناگهانی متوقف شده و این موضوع فشار روانی و معیشتی زیادی را به کارگرانی که چندین سال در این واحد خدمت کرده‌اند، وارد کرده است. وی ادامه داد: همه کارگران از بومیان منطقه هستند و سابقه کار آنها حدود پنج تا شش سال است. اکثریت این کارگران متاهل و داری زن و فرزند هستند.