نماینده قزوین در مجلس گفت: به نظر نمی‌رسد در بودجه سال ۱۴۰۰ منبع مناسبی برای همسان‌سازی دستمزدها تعیین شود. به گزارش ایلنا، فاطمه محمدبیگی در دیدار با مدیرکل تأمین اجتماعی استان قزوین اظهار کرد: اتفاقات این روزها و تفاوت در پرداخت به بازنشستگان تأمین اجتماعی، کام کارگران بازنشسته را تلخ کرده و مردم حق دارند که در این خصوص اعتراض داشته باشند. وی ادامه داد: این مشکل نه تنها در سطح استان‌ها که در سطح کشور باید رفع شود. در حال پیگیری مطالبات بازنشستگان از تأمین اجتماعی و وزارت کار هستیم. وی با اشاره به اینکه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به بودجه سال جاری با کاهش‌های چشمگیری روبه‌رو است، اذعان کرد: بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به امسال خشن‌تر است و زندگی مردم سخت‌تر خواهد بود و نیازمند این مسأله است که مردم نسبت به هزینه‌های خود مدیریت بیشتری داشته باشند. با این حال از نگاه مجلس این بودجه، برنامه خوبی نیست.