سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: طرح بازنشستگی پیش از موعد از دستور کار این کمیسیون خارج نشده اما به دلیل مخالفت اعضا امکان دارد کلیات آن رای نیاورد.

علی بابایی کارنامی به ایرنا گفت: اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با کلیات این طرح، مخالفت دارند.

وی در ارتباط با مخالفت اعضای کمیسوین اجتماعی با کلیات این طرح گفت: دلایل مختلفی مطرح شد؛ یکی بحث هزینه و بار مالی اجرای طرح برای کشور و دلیل دیگر مخالفت اعضا با کاهش سن بازنشستگی است زیرا در اغلب کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، سن بازنشستگی بالای ۶۵ سال است.

بابایی افزود: چنانچه بخواهیم با هدف اشتغالزایی سن بازنشستگی را کاهش دهیم، راهکار درستی انتخاب نکرده‌ایم. زمانی که فردی با سن پایین، مشمول بازنشستگی پیش از موعد بازنشسته شود، به خانه‌نشینی تن نمی‌دهد، بلکه بلافاصله به جست‌وجوی شغل دیگری می‌پردازد و با تکیه بر توانمندی‌ها و مزیت‌هایی که دارد، فرصت‌های شغلی را به ضرر جویندگان کار، تصاحب می‌کند.

وی تاکید کرد: نباید شرایط بازنشستگی زودرس فردی که داوطلب به دست آوردن شغل دیگر است، فراهم کرد زیرا بازنشستگی، به معنای ناتوانی فرد برای ادامه کار است و بازنشسته باید به‌عنوان شهروند، زندگی توأم با آرامشی را در سنین بالا، طی کند.

بابایی اضافه کرد: با توجه به مخالفت اکثریت اعضای کمیسیون اجتماعی با کلیات «بازنشستگی پیش از موعد»، طبیعتاً احتمال رأی نیاوردن طرح، بیشتر از احتمال رأی آوردن آن است.