نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: متأسفانه همزمان با اعمال محدودیت کرونایی دو هفته‌ای دولت، برخی کارفرمایان حقوق کارگران را ندادند. محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه حق تعدادی از کارگران به ناحق در دو هفته محدودیت‌های کرونایی دولت پایمال شد، گفت: با وجود اینکه این مصوبه دولت بوده که واحدهای تولیدی باید با ظرفیت کمتر به منظور کنترل ویروس فعالیت کنند اما تعدادی از کارفرمایان سودجو, کارگران را در این دو هفته بیکار کرده،‌ به آنها حقوق نداده‌اند و بیان کرده‌اند مگر برای ما کار کرده‌اید که توقع حقوق و دستمزد دارید؟