شهرداری ایلام سه ماه معوقات مزدی کارگران قرارداد مستقیم مجموعه شهرداری را پرداخت کرد. به گزارش ایلنا و طبق اظهارات یکی از کارگران، حساب‌های مالی شهرداری ایلام به دلیل داشتن شاکی خصوصی ۳ ماه بود که مسدود شده بود، در نتیجه حقوق کارگران شهرداری پرداخت نمی‌شد. او گفت: این مشکل بعد از مراجعه گروهی از کارگران شهرداری به دادگستری ایلام مرتفع شد و در حال حاضر حساب‌های مالی شهرداری باز شده‌اند. این کارگر با بیان اینکه پرداخت مطالبات مزدی او و سایر همکارانش در مجموعه شهرداری سه ماه به تاخیر افتاده بود، گفت: این موضوع باعث شد تا کارگران در ماه‌های گذشته برای مشخص شدن وضعیت مطالبات خود چندین تجمع اعتراضی مقابل ساختمان شهرداری و سایر نهادها اجرای و نطارتی برگزار کنند. به گفته این کارگر، در حال حاضر فقط کارگران طرف قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری هستند که هنوز موفق به دریافت حقوق خود نشده‌اند که امید است این گروه از همکاران که با واسطه شرکت‌های تامین نیرو هر ماه حقوق می‌گیرند نیز به مطالبات حداقلی خود برسند.