کارگران شرکت پیمانکاری خدمات اول از مجموعه شرکت‌های پیمانکاری «شرکت مخابرات آذربایجان شرقی» روز یکشنبه (سی‌ام آذر ماه) نسبت به وضعیت شغلی خود اعتراض کردند. به گزارش ایلنا، این عده با تجمع مقابل استانداری آذربایجان شرقی، خواهان تضمین امنیت شغلی خود شدند. معترضان همچنین پیگر اجرای «طرح طبقه‌بندی مشاغل» در این شرکت‌ پیمانکاری هستند. براساس ماده ۴۸ قانون کار، کارگاه‌‌هایی که مشمول قانون کار می‌شوند باید طرح طبقه‌بندی مشاغل را در ساختار اداری خود اجرا کنند. این شرکت موظف به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در مهر ماه بود اما هنوز نسبت به اجرای آن اقدام نکرده است. پس از تجمع این کارگران، نماینده فرماندار شهرستان تبریز، کارگران معترض را به سمت سالن اجتماعات استانداری هدایت کرد و کارگران با مقام‌های استانداری، نمایندگان اداره کار و امام جمعه تبریز جلسه‌ای برگزار کردند.