کارگران شهرداری یاسوج از عدم پرداخت مطالبات مزدی خود خبر دادند.

به گزارش ایلنا، این کارگران که پیمانکاری و طرف قرارداد شرکت‌های خصوصی هستند، بعضاً تا چهار یا پنج ماه دستمزد معوق دارند.

این کارگران می‌گویند: علاوه بر دستمزد پرداخت نشده، مزایای مزدی معوق نیز داریم و همچنین نگران حق بیمه‌هایی هستیم که به موقع به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نمی‌شود. در این صورت، ما در دریافت خدمات درمانی و تمدید دفترچه‌های خود با مشکل مواجه می‌شویم.