همزمان با اجرایی شدن طرح همسان‌سازی مستمری‌ها در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، حقوق این اقشار ۵۲درصد افزایش یافت. مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر در ارتباط با همسان‌سازی مستمری تحت پوشش این صندوق گفت: با عملیاتی شدن این طرح و نیز افزایش سالیانه مستمری‌ها، به‌طور میانگین ۵۲درصد به حقوق مستمری‌بگیران صندوق بیمه اجتماعی افزوده شده است. علی شیرکانی افزود: بر مبنای همسان‌سازی اجرایی شده در صندوق، از این پس افرادی که در سطح درآمدی یکسان انتخابی خود طی سالیان متناوب مستمری‌بگیر شده‌اند، حقوقی معادل افرادی که امسال مستمری‌بگیر شده‌اند دریافت می‌کنند. وی تاکید کرد: مابه‌التفاوت مستمری بازنشستگان صندوق بیمه اجتماعی از ابتدای سال محاسبه و پرداخت خواهد شد. به گفته شیرکانی، افرادی که در سنوات دور درصندوق مستمری‌بگیر شده‌اند، شاهد افزایش قابل توجهی در دریافتی‌های خود شده‌اند و افرادی که در سال‌های اخیر بازنشسته شده‌اند، میزان افزایش مستمری کمتری خواهند داشت.