یک فعال حوزه روابط کار، تشکیل جلسات مقدماتی دستمزد کارگران در شورای عالی کار را خواستار شد و گفت: افزایش حقوق کارگران در وضعیت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز اثرگذار است.

رحمت‌اله پورموسی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار و ضرورت بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال گفت: در قانون گفته نشده که حتما باید یک‌بار در سال نسبت به تعیین حداقل مزد تصمیم‌گیری شود و منعی برای تعیین حقوق و دستمزد بیش از یک‌بار وجود ندارد. بر همین مبنا در جریان تعیین مزد سال ۹۹ به نمایندگان کارگری این قول داده شد که در شش ماهه دوم با توجه به شرایط اقتصادی بازنگری صورت گیرد ولی این اتفاق نیفتاد.

وی با تاکید بر اجرای کامل قانون در تعیین دستمزد، گفت: متاسفانه هر زمان که بحث ترمیم دستمزد پیش می‌آید مزد را به حاشیه می‌بریم در صورتی که باید قانون را مبنا بگیریم و ماده ۴۱ قانون کار را که مبنای تعیین حداقل مزد است، به طور تمام و کمال اجرا کنیم.

پورموسی ادامه داد: برای واقعی شدن دستمزدها، صرف‌نظر از اجرای کامل قانون، لازم است میزان تورم سبد معیشت کارگران که ارزاق عمومی، خوراک و پوشاک، مسکن و درمان را شامل می‌شود، محاسبه کنیم و براساس اقلامی که مصرف می‌کنند، نسبت به حداقل مزد تصمیم‌گیری کنیم.

این فعال حوزه کار درباره پیشنهاد نمایندگان مجلس مبنی بر افزایش هر شش ماه یک‌بار حقوق کارگران، گفت: این پیشنهاد و کمک به اصلاح شیوه تعیین دستمزد خوب است مشروط بر اینکه قانون را به درستی و تمام و کمال اجرا کنیم یعنی هزینه اقلام مصرفی سبد معیشت خانوارها را محاسبه و براساس آن مزد تعیین کنیم، سپس در شش ماهه دوم سال بررسی کنیم که میزان تورم و هزینه‌های معیشت چقدر تغییر کرده و براساس آن مجددا حقوق و دستمزدها را بازنگری و ترمیم کنیم.

وی، کارگران را پرچمدار اقتصاد مقاومتی و در صف اول تولید دانست و گفت: اگر تاکید داریم که باید از اقتصاد نفتی فاصله بگیریم و به سمت تولید و صنایع داخلی برویم بدون حمایت موثر از نیروی کار ممکن نیست. در شرایطی که اعلام می‌شود حقوق کمتر از ۹ میلیون تومان تامین‌کننده هزینه‌های زندگی یک خانوار نیست، نمی‌توان انتظار داشت که خانوار کارگری با حقوق دو میلیون و ۸۰۰هزار تومان ارتزاق و امرار معاش کند.

این فعال حوزه کار با بیان اینکه افزایش حقوق کارگران در وضعیت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اثرگذار است، اظهار کرد: سرنوشت حقوق بیش از سه میلیون و ۵۰۰هزار بازنشسته تامین اجتماعی که ۶۵درصد آنها حداقل‌بگیرند به تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار وابسته است. امسال تعیین دستمزد با آشفتگی و به‌هم‌ریختگی و مسائل حاشیه‌ای همراه بود و ما هیچ سالی را نداشتیم که حقوق بازنشستگان در تیرماه مشخص شود.

وی در پایان گفت: از شورای عالی کار می‌خواهیم که جلسات مقدماتی بررسی دستمزد را هرچه سریع‌تر آغاز کند تا تصمیم‌گیری در این خصوص به سال جدید موکول نشود و اتفاقات و نارضایتی‌هایی که امسال پیش آمد و حقوق بازنشستگان بعد از گذشت چند ماه از سال تعیین شد، دیگر تکرار نشود.