جمعی از کارگران پیمانکاری شهرداری «سهند» در استان آذربایجان شرقی از حداقل دو ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده خود خبر دادند.

به گزارش ایلنا، این کارگران از افزایش میزان مطالبات مزدی خود در ماه‌های آینده ابراز نگرانی کردند و گفتند: مشکلات معیشتی و عدم پرداخت مطالبات، مشکلات بسیاری برای خانواده‌های ما به وجود آورده است.

در همین زمینه «رشید وکیلی» شهردار شهر سهند در واکنش به بی‌توجهی برخی شرکت‌های پیمانکاری که حقوق کارگران مجموعه خود را با تاخیر پرداخت می‌کنند، گفت: تا زمانی که پیمانکاران حقوق و بیمه معوقه کارگران تحت نظارت خود را نپردازند، شهرداری نیز از پرداخت صورت وضعیت‌های مالی آنها خودداری می‌کند.