«کارگران شهرداری سی‌سخت از فروردین ماه به بعد حقوق خود را طلبکارند». یکی از این کارگران با بیان این مطلب افزود: آخرین حقوقی که دریافت کرده‌ایم حقوق اسفند ۹۸ بود که شهرداری حدود ۵ روز پیش به حساب کارگران واریز کرد.

به گزارش ایلنا، این کارگر با بیان اینکه با احتساب آبان ماه، هشت ماه است حقوق‌مان به تاخیر افتاده، ادامه داد: شهردار می‌گوید کاری به طلب ۸ ماهه کارگران ندارم. از وقتی که شهردار شده‌ام هر ماه حقوق داده‌ام. طبق این گزارش، حساب‌های شهرداری سی‌سخت به خاطر بدهکاری به برخی طلبکاران قدیمی به کرات بسته می‌شود. شهرداری می‌گوید این بدهی‌ها مربوط به شهرداران قبلی است که امروزه تبعات آن متوجه کارگران و موجب مسدود شدن حساب‌های مالی شهرداری شده اما کارگرانی که تعداد آنها حدود ۸۰ نفر است و همگی از فروردین حقوق‌شان به تاخیر افتاده، از شرایط موجود آزرده شده و می‌گویند که هرچه به شورای شهر اعتراض می‌کنیم، فایده ندارد.