وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «بررسی مقایسه‌ای شاخص‌های اقتصادی استان‌ها» را در قالب گزارشی تحقیقی-تحلیلی منتشر کرد.

به گزارش روابط‌عمومی این وزارتخانه، معاونت امور اقتصادی وزارت کار با هدف بررسی مؤلفه‌های کلان اقتصادی استان‌ها، سنجش وضعیت اشتغال استان و درهم‌تنیدگی آن با شاخص‌های کلان اقتصادی و همچنین شناسایی موانع و مشکلات استان‌ها در کاهش نرخ بیکاری، گزارشی را تدوین کرده است. تعیین نقش شاخص‌هایی که در حیطه فعالیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و در وضعیت اشتغال استان‌ها نقش‌آفرین هستند یکی از اهداف این تحقیق است.

این گزارش در سه بخش «ارزیابی استان‌ها براساس درآمد سرانه، نرخ بیکاری و شاخص‌های تدقیق‌کننده، «تبیین و علت‌یابی وضعیت مؤلفه‌های کلان اقتصادی» و «تسهیلات طرح اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی و عشایر» تدوین شده است.

در این تحلیل ابتدا شاخص نرخ بیکاری به همراه درآمد سرانه بدون نفت به عنوان اصلی‌ترین مؤلفه‌های کلان اقتصادی و بازار کار آورده شده و سپس تصویر هر استان بر مبنای این دو شاخص، با کمک سایر شاخص‌های بازار کار تشریح شده است. در این گزارش شاخص «مرکب محیط عمومی کسب و کار» است که خود از ۲۸ معیار به دست می‌آید، شاخص «امنیت سرمایه‌گذاری» که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس با همکاری منتخبی از اساتید و صاحب‌نظران محاسبه می‌شود و دربردارنده ۲۱ مؤلفه پیمایشی و ۱۷ مؤلفه آماری است و شاخص «نسبت تسهیلات به سپرده» که این نسبت به نوعی وضعیت تأمین مالی بخش تولید، توسط شبکه بانکی را نشان می‌دهد، بررسی شده است. با توجه به اینکه هدف این گزارش، ارزیابی استان‌ها بر مبنای وضعیت اقتصادی و بازار کار آنهاست، درآمد سرانه یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌هایی است که می‌توان از آن بهره گرفت. درآمد سرانه نشان‌دهنده سهم هر شخص از اندازه اقتصاد منطقه بوده و هر چه آهنگ رشد تولید ناخالص داخلی در منطقه بیشتر از شتاب رشد جمعیت در آن منطقه باشد، درآمد سرانه در آن استان رو به افزایش بوده و رفاه ساکنان بیشتر می‌شود. البته عواملی مانند نابرابری، می‌تواند نتیجه‌گیری فوق را به چالش بکشد.

در این گزارش، تغییرات تولید ناخالص داخلی بدون نفت استان‌ها در بازه زمانی 1390-1395 محاسبه شده است. استان کرمانشاه که بالاترین نرخ بیکاری پایدار را به خود اختصاص داده، با رشد 2/1-درصد، بیشترین شیب نزولی را در بین همه استان‌ها داشته و بعد از آن استان‌های فارس (0/1-درصد) و هرمزگان (9/0-درصد) قرار دارند.