نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که تعداد شاغلین بخش ساختمان در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته ۲.۲درصد کاهش یافته و ریزش ۶۶هزار نفری نیروی شاغل در این بخش را به دنبال داشته است. به گزارش ایسنا، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی به بررسی روند تعداد شاغلین بخش صنعت ساختمان طی سال‌های ۱۳۸۴ تا بهار ۱۳۹۹ پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد تعداد شاغلین در سال ۱۳۸۴ حدود دو میلیون و ۱۴۳هزار نفر بوده که تا سال ۱۳۹۳ روند صعودی داشته و به طور متوسط در هر سال بین ۱۴هزار تا ۳۲۵هزار نفر به جمعیت شاغلین افزوده شده تا به رقم سه میلیون و ۲۰۲هزار نفر در سال ۱۳۹۳ رسیده است. با این حال در فاصله سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ با ریزش ۲۵۳هزار نفری در این بخش روبه‌رو بوده‌ایم که به نظر می‌رسد رکود بخش مسکن و کاهش ساخت و سازها بی‌تاثیر نبوده است. در سال ۱۳۹۵ اگر چه افزایشی جزئی در تعداد شاغلین این بخش رخ داده اما از سال ۱۳۹۷ تا بهار ۱۳۹۹ به تدریج روند نزولی و ریزش نیروی شاغل آغاز شده به نحوی که از کاهش ۱۰هزار نفری در سال ۱۳۹۷ به کاهش ۶۶هزار نفر در بهار ۱۳۹۹ رسیده و جمعیت شاغلین این بخش از سه میلیون و ۵۰هزار نفر در سال ۱۳۹۷ به دو میلیون و ۹۵۰هزار نفر در بهار ۱۳۹۹ کاهش یافته است. به موجب این گزارش تعداد شاغلین بخش ساختمان تا سال ۱۳۹۲ تحت تاثیر پروژه‌هایی مثل مسکن مهر روند صعودی داشته اما پس از آن روند نزولی پیدا کرده است. افزایش یک‌باره ساخت و سازها در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ با جامع‌نگری لازم صورت نپذیرفته و صنایع تولیدکننده محصولات مورد نیاز این بخش رشد لازم را به دست نیاورده‌اند، در نتیجه ورود مصالح ساختمانی از خارج کشور توسعه یافته است. از سوی دیگر افزایش مصالح ساختمانی تحت تاثیر دلالان موجب شده تا قیمت ساخت و ساز و به تبع آن قیمت مسکن روند افزایشی خود را طی کند و بر همین اساس با رکود در بخش ساختمان روبه‌رو بوده‌ایم.