نتایج اجرای طرح پایش محیط کسب و کار بخش تعاون در تابستان امسال نشان می‌دهد که وضعیت کسب و کار نسبت به فصل قبل تفاوت محسوسی نداشته و نامساعد بوده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تعاون، بهبود فضای کسب و کار یکی از مهمترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور به شمار می‌رود. هر چه محیط کسب کار شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌مندی از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر خواهد شد که نتیجه آن خلق ارزش و ثروت برای جامعه است. محیط کسب و کار شامل مجموعه عواملی است که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی موثر هستند اما تقریباً خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند. عواملی همچون قوانین و مقررات، میزان بارندگی و فرهنگ کاری که در هر منطقه جغرافیایی و در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند.

براساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب ‌و کار ایران در تابستان ۹۹، رقم شاخص ملی بخش تعاون ۶.۰۱ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شد که تفاوت محسوسی نسبت به ارزیابی فصل گذشته (بهار ۱۳۹۹ با میانگین ۶.۰۲) نشان نمی‌دهد و همچنان وضعیت کسب و کار در وضعیت خوبی به سر نمی‌برد.

در طرح پایش تابستان ۹۹، تعداد ۲۶۲ فعال اقتصادی بخش تعاون در تمامی رشته فعالیت‌ها و در همه استان‌ها مشارکت داشتند. براساس این گزارش، نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب و کار بخش تعاون در تابستان ۹۹ شامل بی‌‌ثباتی و غیرقابل پیش‌‌بینی بودن قیمت‌‌ها، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌‌ها، مقررات و رویه‌‌های اجرایی بوده است.

همچنین مناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب و کار بخش تعاون در تابستان امسال شامل محدودیت‌ دسترسی به آب، محدودیت‌ دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت و نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول می‌شود.

براساس این برآورد، «کشاورزی» بهترین محیط کسب و کار و «خدمات» بدترین محیط کسب و کار (با توجه به محدودیت‌ها جهت کنترل ویروس کرونا، در دو فصل اخیر بیشترین آسیب را رشته‌های خدمات دیده‌اند) بوده‌اند.

براساس این گزارش استان‌های  مازندران، گیلان و کردستان به ترتیب بهترین محیط کسب و کار و استان‌های سمنان، تهران و چهارمحال و بختیاری به ترتیب بدترین محیط کسب و کار را ثبت کرده‌اند.

فعالیت‌های حمل و نقل و انبارداری، بهترین محیط کسب و کار و استخراج معدن، بدترین محیط کسب و کار را براساس پایش محیط کسب و کار بخش تعاون براساس رشته فعالیت‌ها داشته‌اند.