جمعی از کارگران کارخانه آب معدنی داماش از فروش این واحد تولیدی از طریق مزایده عمومی خبر می‌دهند.

به گزارش ایلنا، این کارگران با بیان اینکه حدود یک ماه است که تولید در این واحد تولید به دلیل کمبود سرمایه در گردش و نبود مواد اولیه تولید متوقف شده، افزودند: اخیرا بانک ملی ایران به عنوان مالک این واحد تولیدی، آب معدنی داماش را برای دومین بار برای فروش به مزایده گذاشته است.

این عده اظهار داشتند: اگرچه اقدام بانک ملی ایران برای فروش این کارخانه خبری مثبت در مورد وصول معوقات کارگران و آینده فعالیت‌های این واحد صنعتی تلقی می‌شود اما انتظار داریم مسئولان در جریان این واگذاری به منافع کارگران نیز توجه کنند.

آنها گفتند: در خصوص واگذاری شرکت آب معدنی داماش دو موضوع اصلی برای کارگران این کارخانه حائز اهمیت است؛ یکی بحث پرداخت مطالبات مزدی و دوم بازگشت به کار و تامین امنیت شغلی کارگران.