مدیرکل بهزیستی البرز گفت: در شش ماهه اول امسال تعداد کودکان کار پذیرفته شده در مراکز بهزیستی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵۵درصد افزایش داشته است. اسدلله حیدری در گفت‌وگو با ایسنا گفت: حدود ۴۶درصد از کودکان کار استان که از خدمات بهزیستی استفاده می‌کنند، بین ۶ تا ۱۱ سال، بیش از ۲۸درصد ۱۲ تا ۱۴ سال، بیش از ۲۱درصد از آنها ۱۵ تا ۱۸ سال و بیش از سه درصد هم زیر شش سال هستند. وی ادامه داد: رابطعه معکوس سن و میزان حضور در خیابان ناشی از آن است که کودکان با افزایش سن وارد کارگاه‌های زیرزمینی یا سایر مشاغل می‌شوند. وی افزود: بررسی وضعیت تحصیلی این کودکان نشان می‌دهد بیش از ۴۴درصد این کودکان دارای تحصیلات مقطع دبستان، بیش از ۳۶درصد آنها ترک تحصیل کرده و ۹.۴درصد آنها در مقطع راهنمایی تحصیل می‌کنند و ۴.۵۲درصد آنها نیز زیر سن مدرسه هستند. حیدری اضافه کرد: با توجه به آمار ۳۶.۷۲درصد از کودکان خدمت‌گیرنده از بهزیستی استان ایرانی بوده و ۶۳.۲۸درصد آنها نیز اتباع خارجی هستند. مدیرکل بهزیستی البرز تاکید کرد: ۸۰.۷۹درصد کودکان کار و خیابان استان که از خدمات مراکز بهزیستی استفاده می‌کنند، پسر و مابقی دختر هستند.