یک کارشناس حوزه کار بر سوق دادن مردم به سمت پس‌اندازهای خرد و تبدیل نقدینگی‌ها به کسب و کارهای تولیدی تاکید کرد و گفت: اگر تولید در کشوری اتفاق نیفتد و مردم فقط مصرف‌کننده و منتظر یارانه باشند، ارزش پول در کوتاه‌ترین زمان از دست می‌رود. علی‌اکبر لبافی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: یکی از راهکارهایی که می‌تواند به افزایش درآمدهای دولت و جبران کاهش درآمدهای نفتی کمک کند، ایجاد بنگاه‌های کوچک و متوسط اشتغالزا در روستاها و شهرهای کمتر توسعه‌یافته است. جمع کردن سرمایه‌های مردمی و سوق دادن آن به سمت تولید و احیای کارخانه‌ها به افزایش قدرت خرید منجر می‌شود ولی اگر تولید در کشور اتفاق نیفتد، ارزش پول در کوتاه‌ترین زمان از دست می‌رود. وی با اشاره به ظرفیت‌های بسیاری که در روستاها وجود دارد، ادامه داد: باید اقتصاد روستا را تقویت کنیم مثل بینشی که در بنگلادش با راه‌اندازی گرامین بانک دنبال شد و مردم را به سمت پس‌اندازهای خرد سوق داد تا اقتصاد خرد را در جوامع بهبود بخشد. در حال حاضر بیش از ۸۰ کشور دنیا مبحث اقتصاد روستا را در دستور کار قرار داده و ایده راه‌اندازی کسب و کارهای اجتماعی را به منظور بهبود وضع اقتصاد روستا دنبال کرده‌اند. این کارشناس حوزه کار گفت: احیای مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های تولیدی با رویکرد توانمندسازی مردم ما را به سمت درآمدزایی و اشتغالزایی بیشتر سوق می‌دهد.