نیروهای شرکتی بهداشت و درمان کشور روز یکشنبه (13 مهر) در اعتراض به طولانی شدن روند رسیدگی به تبدیل وضعیت استخدامی خود، مقابل مجلس و سازمان برنامه و بودجه اجتماع صنفی برگزار کردند. به گزارش ایلنا، این عده قرارداد شرکتی را تبعیض می‌شمارند و خواهان رفع تبعیض میان خود با نیروهای قراردادی، رسمی پیمانی و... شدند. پرستارانی که در این اجتماع صنفی شرکت داشتند، خواهان پرداخت فوق‌العاده ویژه پرستاری به نیروهای شرکتی شدند. آنها با یادآوری حضور خود در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی برای کمک به درمان بیماران کرونایی، خواهان توجه وزارت بهداشت به وضعیت معیشتی خود شدند. در کنار نیروهای شرکتی درمان، کارکنان حوزه بهداشت هم حضور داشتند. آنها با اشاره به بدتر شدن وضعیت شیوع کرونا در کشور و تلاش‌های شبانه‌روزی‌شان برای غربالگری و دیگر امور کلیدی در پیشگیری از شیوع هرچه بیشتر این ویروس، خواهان توجه به شرایط معیشتی خود شدند.