رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی گفت: حقوق پایان مهر ماه براساس طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری پرداخت می‌شود.

علی‌اکبر کریمی در جلسه شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان مرکزی با اشاره به خدمات وزارت رفاه به مردم اظهار داشت: گستردگی افراد تحت پوشش در وزارت رفاه بسیار زیاد است و همه آحاد کشور تقریبا تحت پوشش این وزارتخانه هستند طوری که حدود 70 میلیون نفر یارانه‌بگیر امور خود را در این وزارتخانه پیگیری می‌کنند. وی افزود: تمامی صندوق‌های بازنشستگی مهم کشور ازجمله تامین اجتماعی و صندوق‌هایی که تحت نظارت وزارت رفاه هستند، جمعیت قابل توجهی از جمعیت کشور شاغلین و بازنشستگان و نهادهای حمایتی ازجمله بهزیستی را تحت پوشش دارد که در مجموع وزارتخانه پرکاری است. نماینده اراک، خنداب و کمیجان در مجلس ادامه داد: بنگاه‌های اقتصادی بسیاری از طرف سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری و سایر صندوق‌های بیمه ازجمله صندوق بیمه روستاییان، عشایر و غیره به طور مستقیم یا غیرمستقیم زیرمجموعه وزارت رفاه محسوب می‌شوند که نشان می‌دهد این مجموعه بزرگ خدمات گسترده‌ای به جامعه هدف ارائه می‌دهد.