از ابتدای سال جاری دولت با کمک مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر کف دو میلیون و ۸۰۰هزار تومانی مستمری بازنشستگان کشوری، این عدد را به عنوان مبنای افزایش مزد و مستمری در افواه عمومی نهادینه کرد. در جریان اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز هدف‌گذاری بر مبنای رسیدن دریافتی بازنشستگان حداقل‌بگیر به همان عدد صورت گرفت. به گفته «نادر مرادی» عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران این رویه، فقط یک هدف را دنبال می‌کرد؛ به حاشیه راندن گفتمان سبد معیشت خانوار. به گزارش ایلنا، رئیس شورای اسلامی کار کارگران آتش‌نشانی تهران با تاکید بر اینکه محاسبات اخیر نشان می‌دهد که پیامد گرانی مسکن و هزینه‌های بهداشتی خانوار، سبد معیشت چهار میلیون و ۹۴۰هزار تومانی اسفند ۹۸ را در مردادماه به هفت میلیون و ۵۰۰هزار تومان رسانده، می‌گوید: نباید این عدد را نادیده بگیرند. هر چقدر بخواهند با برجسته کردن عدد دو میلیون و ۸۰۰هزار تومان، جامعه کارگران و بازنشستگان را از الزامات قانونی دور کنند و اذهان را به سمت این عدد جلب کنند، باز هم نباید فراموش کرد که کمترین حق کارگران و بازنشستگان، دریافتی مطابق با سبد معیشت خانوار است. هم ماده ۴۱ قانون کار و هم ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی به صراحت بر این حق تاکید دارد و نباید هیچ کارگر شاغل یا بازنشسته‌ای کمتر از سبد هزینه‌های زندگی، حقوق بگیرد. مرادی ضمن انتقاد از تعلل در ترمیم مزد و مستمری می‌گوید: اگر قرار باشد قانون یعنی حداقل‌های قانونی دستمزد رعایت شود، باید هم مزد کارگران شاغل و هم مستمری کارگران بازنشسته در اسرع وقت ترمیم شود حال آنکه در آخرین جلسه شورای عالی کار، هیچ تلاشی برای ترمیم دستمزد صورت نگرفت.