معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ۹۶.۵درصد بنگاه‌ها خرد هستند، گفت: با توسعه شبکه‌سازی می‌توان به این بنگاه‌ها کمک کرد تا هم مشکل اندازه کوچک خود را مدیریت کنند و هم از فواید آن بهره‌مند شوند. عیسی منصوری در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در مورد مشکلات بنگاه‌های کوچک و خرد در کشور اظهار داشت: بنگاه‌ها در ایران معمولاً در دسته‌بندی «کوچک و خرد» قرار می‌گیرند که براساس ارزیابی‌های صورت گرفته، مشخص شده که ۹۶.۵درصد بنگاه‌ها خرد هستند به این معنا که زیر ۱۰ نفر کارکن دارند. معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: مسأله‌ای که وجود دارد این است که این بنگاه‌ها در تأمین تکنولوژی، مهارت و بازاریابی با مشکل مواجه هستند. وی ادامه داد: براساس بررسی‌های صورت گرفته، با توسعه شبکه‌سازی می‌توان به این بنگاه‌ها کمک کرد. بنگاه‌های همگنی که در تأمین مواد اولیه و بازار فعال هستند، با شبکه‌سازی می‌توانند مشکل اندازه کوچک خود را مدیریت کنند و در کنار آن از فواید زیادی نیز بهره‌مند شوند. منصوری با بیان اینکه عمده فعالیت بنگاه‌های خرد و کوچک مبتنی بر بازار و مشتری است، تاکید کرد: برای توسعه اشتغال در کشور باید تمرکز خود را بر گسترش بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط قرار دهیم.