رئیس اتحادیه صیادی سیستان و بلوچستان با انتقاد از اینکه صیادی در گروه مشاغل سخت و زیان‌آور قرار نگرفته، خواستار مساعدت نمایندگان مجلس در این زمینه شد. به گزارش ایلنا، سلیمان آراییش به ایلنا گفت: علاوه بر اینکه صیادی با تلاش زیادی همراه است و افراد برای این کار باید از بدن خود بسیار کار بکشند، صیادان با انواع و اقسام خطرات ازجمله توفان، خطر دزدان دریایی و... رو‌به‌رو هستند. وی ادامه داد: جالب است که مشاغلی که آسیب کمتری دارند در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور قرار گرفته، اما صیادی که آشکارا آسیب جسمی و فشار به دنبال دارد، سخت و زیان‌آور نیست. این مسئول صنفی کشاورزی عنوان کرد: حداقل ۲۰ صیاد در یک لنج برودتی کار می‌کنند. از این تعداد تنها پنج نفر بیمه می‌شوند و بیمه آنها هم بیمه معمولی است. در واقع ما با دو مشکل رو‌به‌رو هستیم. بسیاری از صیادان بیمه نیستند، چون باید به صورت آزاد این کار را بکنند و این از توان آنها خارج است. آنهایی هم که بیمه هستند سختی و زیان‌آوری کارشان لحاظ نشده است.