دبیرکل خانه پرستار در خصوص خبر جذب 10 هزار پرستار که هفته پیش از سوی دولت مطرح شد، گفت: هنوز هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.  محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار ایلنا، افزود: واقعیت آن است که دولت برای امسال مجوز استخدام رسمی 20 هزار پرستار را صادر کرده است اما تاکنون فقط 4 هزار پرستار استخدام شده‌اند که متعلق به سال قبل است. وی با بیان اینکه در موضوع استخدام قرار بود از سال 1397 هر سال، تعداد 10 هزار پرستار استخدام شوند، افزود: متاسفانه ما در سال 1397 هیچ استخدامی در بخش پرستاری نداشتیم. در سال 1398 هم مجوز 10 هزار استخدام در بخش سلامت را دادند که از این تعداد فقط 4 هزار نفر پرستار هستند. درنهایت در سال 1399 نیز فقط همان چهار هزار نفر سال 1398 استخدام شدند.