شماری از کارگران بازنشسته کارخانه «پارس مینو» واقع در استان تهران، به شیوه محاسبه سنوات بازنشستگی خود در این واحد صنعتی انتقاد دارند.

به گزارش ایلنا و به گفته چند تن از کارگران بازنشسته شرکت پارس مینو، طبق قانون، مبنای محاسبه سنوات کارگران در قانون کار به ازای هر سال کار معادل یک ماه آخرین حقوق تعیین شده است. این در حالی است که کارفرمای شرکت پارس مینو در پرداخت سنوات بازنشستگی شمار زیادی از کارگران، طبق این قانون عمل نکرده است.

مشکل اصلی ایجاد شده برای کارگران بازنشسته مجموعه آن است که در هنگام بازنشستگی کارگران، کارفرما وجوه پرداختی خود در حین کار به کارگران را به عنوان حق سنوات آنها محاسبه کرده و از محاسبه حق سنوات براساس آخرین حقوق پرداختی و پرداخت مابه‌التفاوت آن سرباز می‌زند. این در حالی است که مبنای محاسبه سنوات کارگران در قانون کار، به ازای هر سال کار معادل یک ماه آخرین حقوق تعیین شده است.

کارگران می‌گویند: طبق رای دیوان عالی عدالت اداری، حق سنوات کارگران، باید هنگام پایان کار پرداخت شود. برای کارگران، پایان کار همان زمان بازنشستگی آنهاست بنابراین اگر کارفرمایی وسط کار، حق سنوات را پرداخت کند، این وجه به صورت علی‌‌الحساب مدنظر قرار خواهد گرفت.

در همین زمینه «سمیعی» مدیر حقوقی شرکت مینوپارس می‌‌گوید: رای صادره هنوز به ما ابلاغ نشده اما رای به هر صورتی به ما ابلاغ شود، به قانون تمکین خواهیم کرد. شرکت ما سهامی عام است و ما باید بابت هر خرجی به حسابرسان پاسخگو باشیم.