جمعی از کارمندان مخابرات روستایی با تجمع مقابل مجلس، خواهان همسان‌سازی حقوق خود شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس، معترضان گفتند: اکثر همکاران سابقه بالای 25 سال دارند اما هنوز مخابرات حقوق کف قانون کار را بدون ریالی رفاهیات پرداخت می‌کند. با توجه به اینکه همه کارگزاران مخابرات روستایی  قبل از خصوصی‌سازی در در مراکز مخابرات روستایی مشغول به کار بودند، در حال حاضر نیز قرارداد دائمی و رسمی با شرکت مخابرات دارند و هنوز هیچ‌گونه حکم کارگزینی یا دریافت حقوق و مزایای رفاهی که شامل حال سایر کارمندان دائمی در شرکت مخابرات ایران می‌شود شامل حال کارگزاران مخابراتی که دائمی هستند نمی‌شود لذا خواهان همسان‌سازی حقوقمان با سایر کارکنان رسمی شرکت و صدور حکم کارگزینی بعداز گذشت این همه سال هستیم.