یک کارگر شهرداری می‌گوید که بعد از ۱۲ سال کار مدام، اخراج شده است.

به گزارش ایلنا، خودش را کارگر یکی از شهرداری‌های یکی از استان‌های جنوبی معرفی می‌کند که سال‌ها در بخش پاکبانی شهرداری کار کرده است؛ ۱۲ سال تمام اما همه این ۱۲ سال را کارگر پیمانکاری بوده است، یعنی بعد از ۱۲ سال کار مدام و خدمت برای نظافت شهر، شهرداری حاضر نشده با او قرارداد مستقیم منعقد کند و او را از هول و نگرانی تغییر پیمانکار برهاند.

این کارگر از اخراج خود خبر می‌دهد، بیکار شدن بعد از ۱۲ سال جارو زدن خیابان‌ها و جمع کردن زباله‌های مردم؛ کار سختی که دشواری‌های بسیار دارد.

او می‌گوید: پیمانکار جدید من را نخواست و قراردادم را تمدید نکرد، در نتیجه بعد از ۱۲ سال اخراج شدم! در این مدت ۱۲ سال هیچ‌گاه با شهرداری قرارداد نداشتم و هر سال ما را به یک شرکت پیمانکاری جدید می‌دادند؛ هر سال یک کارفرمای جدید.

این کارگر با بیان اینکه بعد از ۱۲ سال کار ثابت و یکسان باید «کارگر دائم» محسوب شود، از عدم حمایت قانونی خبر می‌دهد و می‌گوید: بعد از مراجعه به اداره کار متوجه شدم که چون کارگر پیمانکاری هستم، شهرداری هیچ مسئولیتی در مقابل بیکار شدن و عدم تمدید قرارداد من ندارد و باید از پیمانکار شکایت کنم.

وی ادامه می‌دهد: سال‌ها به عنوان کارگر شهرداری کار کردم، لباس کارگر شهرداری را بر تن کردم و خیابان‌ها را تمیز کردم، حالا شهرداری می‌گوید: کارگر پیمانکار به پیمانکار مربوط است و به ما ربطی ندارد.

به گفته این کارگر، وقتی در کشور خیلی‌ها از امکانات و مواهب بهره‌های آن‌چنانی می‌برند، این عادلانه نیست که یک کارگر رفتگر بعد از ۱۲ سال بیکار باشد و نتواند خرج زندگی خانواده خود را تامین کند.

این کارگر در پایان می‌گوید: مگر برای کار سخت رفت و روب خیابان‌ها، چقدر به ما حقوق می‌دهند؟ من به همان حداقل حقوق کارگری راضی هستم. عمری شرافتمندانه با حداقل حقوق زندگی کرده‌ام، حالا چرا باید بیکار باشم؟