در ماه‌های اخیر هر بار که در خبرها از کارگران ریلی به ویژه مهمانداران و کارگران فنی شرکت راه‌آهن نامی به میان آمده، پای مطالبات صنفی معوقه آنها در میان بوده است. اگرچه این کارگران هنوز موفق به وصول مطالبات خود به صورت کامل نشده‌اند اما این‌بار آنها نگران تامین امنیت شغلی خود با ادامه روند شیوع کرونا شده‌اند. بنا بر اطلاعاتی که از سوی این کارگران در اختیار خبرگزاری ایلنا قرار گرفته، در طول ۵ ماه گذشته تعداد زیادی مهماندار و نیروهای خدماتی و فنی شرکت‌های مختلف ریلی که طرف قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری مختلف بوده‌اند، همزمان یا شیوع ویروس کرونا پس از خاتمه زمان قرارداد یا به بهانه کم شدن سیر قطارها و کاهش مسافر تعدیل شده‌اند. این کارگران اظهار داشتند: کارگران بیکار شده از شرکت‌های ریلی رجا، فدک، جوپار، بنیاد (بن ریل)، مهتاب (مهتاب سیر جم)، ریل ترابر سبا، نورالرضا، هستیا، پارس لاریم، رعد تبریز و شرکت قطارهای مسافری کوثر بوده‌اند که به بهانه کمبود مسافر در مرحله نخست اقدام به حذف قطارها از ریل و در مراحل بعدی اقدام به تعدیل نیروی کار این قطارها به ویژه مهمانداران شده است. آنها با بیان اینکه برخی از شرکت‌های ریلی حدود ۷۰درصد از نیروی کار خود را بیکار کرده‌اند، افزودند: هنوز شمار زیادی از کارگران موفق به دریافت مقرری بیمه بیکاری خود نشده‌اند. به گفته یکی از مهمانداران، در سال‌های گذشته با عدم اجرای طرح‌های جایگزینی واگن‌های فرسوده شاهد بیکاری تعداد زیادی از همکارانمان با سوابق ده تا ۱۵ ساله بوده‌ایم.