نیروهای شرکتی شاغل در حوزه‌های بهداشت و درمان صبح دیروز (یکشنبه پنجم مرداد) مقابل مجلس تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، تجمع‌کنندگان در مقابل وزارت بهداشت که شامل نیروهای پرستاری، اتاق عمل، هوشبری، آزمایشگاهی، روانشناس، پزشک، تغذیه و... بودند، خواستار حذف شرکت‌های واسطه پیمانکاری و تبدیل وضعیت استخدامی خود به صورت پیمانی و رسمی بودند.

آنها در مورد دلایل این تجمع گفتند: نیروهای شرکتی تنها خواسته‌های صنفی دارند. ما صنفی بودن خواسته‌های خود را در بنرها یادآوری می‌کنیم، پس خواسته سیاسی و غیرصنفی نداریم و تنها خواهان رفع تبعیض میان نیروهای رسمی و... با نیروهای شرکتی هستیم. تبدیل وضعیت استخدامی از این جهت برای نیروهای شرکتی اهمیت دارد که آنها با حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و کمتر از آن در مراکز بهداشتی و درمانی کار می‌کنند و از تمام مزایای شغلی نیروهای رسمی و... بی‌بهره‌اند. این در شرایطی است که بار مقابله با کرونا در مراکز درمانی و بهداشتی بر شانه نیروهای شرکتی است.

معترضان افزودند: نیروهای شرکتی شاغل در حوزه‌های بهداشت و درمان در چند ماه اخیر آن‌چنان درگیر رسیدگی به مریض‌های بدحال مبتلا به کرونا بودند که وقتی برای پیگیری مطالبات خود نداشتند در حالی‌که در این مدت مسئولان وزارت بهداشت، نمایندگان مجلس و... مدام وعده رسیدگی به خواسته‌هایمان را می‌دانند. این در شرایطی است که کادر شرکتی مراکز بهداشتی و درمانی در برخورد با بار مراجعه بیماران، دچار فرسودگی جسمی و روحی شده‌اند.

آنها با بیان اینکه دستمزدهای مختلفی به شاغلان شرکتی پرداخت می‌شود، گفتند: نیروی خدماتی شرکتی در مشهد داریم که در سال ۹۹ حدود یک میلیون و ۸۰۰هزار تومان دریافت می‌کند. نیروی خدماتی دیگری هم در ماه یک میلیون و ۳۰۰هزار تومان دریافت می‌کند. این در حالی است که نیروهای شرکتی با مدرک فوق‌لیسانس و نظایر آن مشغول به کار هستند. در همین حال طول مدت قراردادهای نیروهای شرکتی متفاوت است. برای نمونه عده‌ای قرارداد ۳ ماهه و عده‌ای قرارداد یک ساله دارند.

معترضان افزودند: نیروهای شرکتی بعضا ۱۳ تا ۱۴ سال سابقه کار دارند اما از کارانه، اضافه‌کار و دیگر مزایای شغلی بی‌بهره هستند. در نتیجه یک نیروی شرکتی ۳ میلیون و ۴۰۰هزار تومان، نیروی حقوقی طرح درمان ۴ میلیون و ۸۰۰هزار تومان و نیروی رسمی ۶ میلیون و ۲۰۰هزار تومان دریافت می‌کند. لازم است که برای یکسان‌سازی حقوق‌ها در مشاغل همسان، یکسان‌سازی قراردادهای کار و یکسان‌سازی مزایای رفاهی نیروها حرکت کنیم و تبعیض میان نیروی شرکتی و غیرشرکتی را از نظام اداری حذف کنیم.

نیروهای شرکتی معترض با بیان اینکه پس از تجمع مقابل مجلس، مقابل سازمان برنامه و بودجه جمع می‌شویم، گفتند: سازمان برنامه و بودجه باید اراده لازم برای تامین منابع بودجه‌ای تبدیل وضعیت نیروهای شاغل در شرکت‌های پیمانکاری را پیدا کند چرا که نیروهای شرکتی حوزه بهداشت و درمان بیش از ۳۰هزار نفر هستند و این تعداد به منابع کافی برای یکسان‌سازی حقوق و مزایای خود با نیروهای طرح و رسمی نیازمند هستند.