عضو کمیته مزد شورای عالی کار می‌گوید: چند ماه از سال جدید گذشته است و هنوز حق مسکن 200هزار تومانی کارگران که شورای عالی کار یک ماه پیش آن را مصوب کرده بود، پرداخت نشده است. مقرر بود این حق مسکن از از ابتدای تیرماه پرداخت شود درحالی‌که در چند ماه اخیر قیمت مسکن و اجاره مسکن وضعیت سرسام‌آوری پیدا کرده است.

محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه دولت توجهی به کارگران ندارد، گفت: مگر حقوق دو میلیون تومانی کارگران کفاف پرداخت سود ماهیانه 540هزار تومانی ودیعه مسکن را می‌دهد که دولت منت سر کارگران می‌گذارد؟ این طرح به درد جامعه کارگری نمی‌خورد. این بار هم کارگران از طرح‌های دولت جا ماندند. دولت تصور درستی از جیب کارگران ندارد.

وی گفت: در سبد معیشت کارگران به دلیل گرانی ناشی از قیمت ارز، تورم زیادی تحمیل شده است. متاسفانه نمایندگان عالی کارگری از دستمزد کارگران رضایت ندارند اما باز هم تلاش می‌کنند تا ارقام کوچک هم که شده به این سبد بیافزایند.