رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت، خواستار تبدیل وضعیت پرستاران شرکتی شد.

به گزارش ایلنا، در نامه «نصرالله پژمان‌فر» با اشاره به شرایط سخت پرستاران شرکتی ازجمله فقدان امنیت شغلی و پایین بودن سطح دستمزدها، از وزیر بهداشت درخواست شده که موضوع تبدیل وضعیت این پرستاران در اولویت قرار گیرد.

پژمان‌فر با اشاره به شرایط کرونایی کشور و زحمات پرستاران، خواستار حداکثر مساعدت وزارت بهداشت در مقوله پرستاران شرکتی شده است.