معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه مهارت‌آموزی باید اولویت شود، گفت: بین ۴۰ تا ۴۵درصد مشاغل فعلی تحت تأثیر تکنولوژی و صنعت روز، ضعیف خواهند شد و بازار آنها کوچک‌تر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اوسط‌هاشمی اظهار داشت: کرونا نشان داد اگر توانمندی‌مان به‌روز نباشد و منزلت اجتماعی مهارت را ارتقا ندهیم و در نظام بودجه‌ای کشور و تدوین و قانونگذاری، رابطه مهارت با اشتغال را به درستی تبیین نکنیم، نمی‌توانیم سخنی از اشتغال مؤثر و پایدار بزنیم.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور افزود: جهان امروز جهان مهارت است و سواد و مدرک صرف نمی‌تواند موقعیت و فرصت ایجاد کند. یک کارفرما و کارآفرین در جست‌وجوی نیروی مؤثر و ماهر است و به توانمندی فرد فکر می‌کند. داشتن مدرک نمی‌تواند الزامی برای یافتن شغل باشد، بلکه مهارت ضامن ماندگاری است.

وی با بیان اینکه باید با تغییر نظام آموزشی در کنار سواد، مهارت را نیز آموزش دهیم، گفت: اگر امروز آموزش را کلید توسعه یک کشور بدانیم، آموزش فنی و حرفه‌ای شاه‌کلید است. نگاه جامعه چه حکومت و چه ملت باید به اهمیت مهارت که قداست و منزلت شغل را معنی می‌بخشد، سوق داده شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: سرعت تحولات و تغییرات در حوزه تکنولوژی به گونه‌ای جدی است که در آینده با ریزش نیروی کار مواجه خواهیم بود، بنابراین برای جلوگیری از ریزش نیروی کار باید آموزش ضمن خدمت و کسب مهارت‌آموزی را توسعه دهیم. بین ۴۰ تا ۴۵درصد مشاغل فعلی تحت تأثیر تکنولوژی و صنعت روز ضعیف خواهند شد و بازار آنها کوچک‌تر می‌شود. از این رو برای ماندگاری در بازار کار باید مهارت‌آموزی دنباله‌دار، در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: اگر برای همه مشاغل مهارت‌آموزی را الزامی کنیم، هم حق مشتری به خوبی رعایت می‌شود و هم کیفیت تولیدات بالا می‌رود و از سوی دیگر نیز خسارت‌ها کاهش می‌یابد و در این صورت تنها کسانی می‌توانند پروانه کسب یا پروانه احداث بگیرند که تیم مهارتی آنها گواهینامه مهارت داشته باشد، بنابراین باید در برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه الزامی جهت فراگیری مهارت در نظر بگیریم.

هاشمی تأکید کرد: در برنامه هفتم توسعه جهش تولید باید با جهش مهارت پیوند بخورد. پیوند این دو می‌تواند ضامن تولید باکیفیت، شغل پایدار و بنگاه‌های مؤثر باشد. باید شاخص‌هایی را برای ارزیابی سهم مهارت در مراکز مختلف در نظر بگیریم.