نماینده اراک در مجلس گفت که عمده معوقات کارگران آذرآب و هپکو پرداخت شده و تنها یکی دو ماه از معوقات‌شان مانده که مسئولان پیگیر هستند. علی‌اکبر کریمی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: طبق آخرین پیگیری‌ها، عمده معوقات کارگران دو شرکت آذرآب و هپکو پرداخت شده و تنها حقوق معوق یک تا دو ماه آنها باقی‌مانده و مسئولان پیگیر پرداخت هستند. وی ادامه داد: متاسفانه شرکت هپکو عملا کاری ندارد و تعطیل است. شرکت آذرآب هم با ظرفیت محدود کار می‌کند، حال آنکه آذرآب صنعت بزرگی است که می‌تواند فعالیت بیشتری داشته باشد. نماینده اراک در مجلس درباره وضعیت کارگران آذرآب اظهار کرد: ۱۶ نفر از کارگران آذرآب در قضایای سال گذشته محکومیت داشتند که با عنایت رئیس قوه قضاییه و رئیس دادگستری استان محکومیت آنها حذف و بخشیده شدند و از این شرایط سخت نجات پیدا کردند.