مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور گفت: در شرایطی که ما در جنگ اقتصادی هستیم، قابل قبول نیست در سالی که جهش تولید نام‌گذاری شده، تعداد 1460 کارخانه توسط بانک‌های کشور تعطیل شوند. به گزارش خبرگزاری فارس، علی حسین رعیتی‌فرد گفت: اگر ما در بخش تولید بتوانیم موانع را برطرف کنیم، می‌توانیم نیازهای کشور را تأمین کنیم و مشکلات عمده اقتصادی ما نیز حل خواهد شد که البته این مهم اتفاق نخواهد افتاد مگر با یک عزم ملی و خواست همگانی، از مسئولان گرفته تا مردم. وی افزود: بانک‌ها 1460 کارخانه و مراکز تولیدی را به دلیل بدهی و عقب‌افتادگی اقساط تسهیلات دریافتی آن را به تملک خود درآورده و همین امر موجب تعطیلی کارخانه تولیدی و بیکاری عده زیادی از کارگران شده است.