نماینده کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس با بیان اینکه قاچاق سازمان‌یافته و کلان ربطی به کولبران ندارد، گفت: کولبران عده‌ای از مرزنشینان هستند که معیشت‌شان از این راه می‌گذرد و باید ساماندهی شوند.

علی رضایی به ایلنا گفت: در مواقعی، برخورد با این افراد خشن بوده است ولی واقعیت این است که همزمان باید امنیت مرز‌ها و معیشت مرزنشینان تامین شود. به همین دلیل در مقوله کولبری نیازمند ساماندهی هستیم.

رضایی با اذعان به اینکه در میان کولبران افرادی با تحصیلات دانشگاهی هستند، عنوان کرد: این واقعیت نشان می‌دهد که مشکلات معیشتی دلیل کولبری است. باید در سطح کلان با ایجاد شغل در استان‌های محروم، کولبران را جذب مشاغلی کرد که معیشت آنها را تامین می‌کند.