معاون سیاسی، امنیتی، اجتماعی استانداری ایلام به الزام شهرداران به پرداخت حق بیمه کارگران به جهت برخورداری از مزایای بیمه‌ای اشاره کرد و گفت: تاخیر در پرداخت حق بیمه کارگران توسط شهرداران پذیرفته نیست. به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، محمد نوذری در نشست کمیته کارگری استان ایلام اظهار داشت: کارگران سرمایه ارزشمند تولید و زمینه‌ساز جهش تولید هستند و لازم است نیازهای آنان به جد رفع و رجوع شود. وی به تاثیرات کرونا ویروس و تبعات این ویروس بر معیشت کارگران اشاره کرد و گفت: یکی از دغدغه‌های کارگران مبحث بیمه‌ای است که هم آینده آنان را دربرمی‌گیرد و هم می‌تواند کمکی بسیار مهم و تاثیرگذار در سلامت آنان باشد. در این شرایط پرداخت حق بیمه کارگران وظیفه ذاتی تمام کارگاه‌های کارگری خاصه شهرداران که بیشترین کارگران خدماتی را در مجموعه خود دارند، است.

نوذری یادآور شد: الزام شهرداران به پرداخت به موقع حق بیمه کارگران تحت پوشش ضرورت وضعیت موجود جامعه کارگری است و از طرفی این الزام برای آن است که خدمات تمدید اعتبار دفترچه‌های درمانی تامین اجتماعی غیرحضوری است و عدم پرداخت به موقع موجب قطع اعتبار دفترچه کارگران به صورت سیستمی می‌شود.