مدیرعامل آب منطقه‌ای ایلام از تامین منابع مالی برای پرداخت معوقات مزدی کارگران سد سیکان، گلال و میمه در روزهای آینده خبر داده است. به گزارش ایلنا، علی پوراحمد با اشاره به اینکه شمار زیادی کارگر در سه سدسیکان، گلال و میمه مشغول کارند که مطالبات مزدی دارند، گفت: طلب مزدی ۶۱ نفر از کارگران سد سیکان دره شهر تا چند روز آینده پرداخت خواهد شد. وی با بیان اینکه اولویت اصلی ما در حال حاضر پرداخت حقوق کارگران است، گفت: کارگران سد سیکان ۵ ماه معوقات مزدی طلبکارند که مستقیماً به حسابشان واریز می‌شود. پوراحمد درباره مطالبات کارگران پروژه آبیاری سد مخزنی گلال و سد میمه نیز گفت: کارگران سد گلال و شبکه میمه نیز دو ماه معوقات مزدی دارند که مطالبات آنها ظرف روزهای آینده پرداخت می‌شود.