دبیرکل خانه کارگر گفت: بررسی‌ها و بازدید‌های ما نشان می‌دهد وضعیت کارگاه‌ها به ویژه کارگاه‌های کوچک از نظر رعایت پروتکل‌های بهداشتی مرتبط با پیشگیری از کرونا بسیار وخیم است.

علیرضا محجوب در جلسه کارگروه وضعیت بهداشت حرفه‌ای کار عنوان کرد: بهداشت کار موضوع بسیار مهمی است که به ویژه اکنون و با توجه به شیوع بیماری کرونا بر اهمیت آن افزوده شده است.

وی ادامه داد: براساس قانون دو وزارتخانه بهداشت و کار در زمینه مسائل بهداشتی و ایمنی کار وظایفی را برعهده دارند. وظایف وزارت بهداشت بسیار مهم است و با توجه به مقوله پیشگیری، این وزارتخانه باید فعالیت بیشتری در این زمینه داشته باشد. باید هشدار داد که بسیاری از کارگاه‌های کوچک و زیرزمینی به کانون کرونا تبدیل شده‌اند و لازم است در این زمینه اقداماتی موثر و عاجل صورت گیرد.