رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با اشاره به اینکه کارگران خواستار از بین رفتن شرکت‌های پیمانکاری هستند، گفت: بخش زیادی از حق و حقوق کارگران در شرکت‌های پیمانکاری از بین می‌رود.

ناصر چمنی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: با توجه به روی کارآمدن مجلس جدید، انتظار داریم که به بحث کارگران قرارداد موقت و پیمانکاری رسیدگی شود.

وی گفت: بخش زیادی از حق و حقوق کارگران در شرکت‌های پیمانکاری از بین می‌رود. مدتی است که نمایندگان کارگران برای جلوگیری از هدررفت حق و حقوق نیروی کار، پیشنهاد حذف پیمانکاری را داده‌اند. عمده مشکلات این دسته از کارگران در حوزه پرداخت دستمزد و حق بیمه از سوی کارفرماست. چمنی بیان کرد: فعالیت شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی، شرایط را برای تضییع حقوق کارگران مهیا می‌کند. این شرکت‌ها سود بالایی دارند اما این سود از جیب کارفرمایان برداشت نمی‌شود بلکه با پرداخت نکردن حقوق کارگران و پایمال شدن حق و حقوق آنها از جیب کارگر برداشت می‌شود.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری با اشاره به اینکه هنگامی که کارگران از شرکت‌های پیمانکاری اخراج می‌شوند نمی‌توانند حق و حقوق خود را بگیرند، گفت: چندین بار پیش آمده که کارفرما یا دستگاه دولتی شرکت پیمانکاری را معرفی می‌کند که اصلاً‌ پاسخگو نیست و هنگامی که کار کارگر به شکایت می‌رسد، دست کارگر به جایی بند نمی‌شود.

چمنی افزود: در شرایطی که هر روز بر هزینه‌های زندگی کارگران افزوده می‌شود، به دلیل ترس از بیکاری و تمدید نشدن قرارداد، از مطالبات خود چشم‌پوشی می‌کنند. به همین دلیل در شرکت‌های پیمانکاری حق و حقوقشان پایمال می‌شود. کارگران در جست‌وجوی تامین معاش‌ خانواده راهی کارگاه‌ها می‌شوند، برای همین طبیعی است که برای حفظ این موقعیت ملاحظه کرده و از سایر مطالبات قانونی خود نظیر رعایت اصول ایمنی، حقوق به موقع و... در محیط کار چشم‌پوشی کنند.