کارگران شهرداری اندیمشک در استان خوزستان حدود یک سال مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند. عضو شورای شهر اندیمشک می‌گوید: مطالبات معوقه کارگران مربوط به سنوات گذشته است. «علی گل‌اندام» عضو شورای شهر اندیمشک در گفت‌وگو با ایلنا گفت: کمبود منابع مالی در شهرداری باعث تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران شده است. وی در ارتباط با مطالبات کارگران گفت: همزمان با آغاز فعالیت شورای شهر اندیمشک ۴ ماه از مطالبات معوقه کارگران شهرداری اندیمشک که به ۱۴ تا ۱۵ ماه می‌رسید، پرداخت شد. عضو شورای شهر اندیمشک با بیان اینکه مطالبات این کارگران مربوط به سنوات گذشته می‌شود، افزود: معوقات مزدی کارگران طی 10سال گذشته به مرور ایجاد شده طوری‌که در حال حاضر کارگران حدود یک سال معوقات طلبکارند. وی اظهار داشت: شهرداری اندیمشک در هر نوبت پرداخت علاوه بر معوقات مزدی جاری، دو ماه از مطالبات معوقه کارگران را نیز پرداخت کرده است.