تشکل‌های کارگری و بازنشستگان، حمایت خود را از کارگران معترض هفت‌تپه اعلام کردند.

به گزارش ایلنا، در روزهای گذشته کارگران نیشکر هفت‌تپه با برگزاری تجمع صنفی نسبت به عدم پرداخت مطالبات مزدی و بیمه‌ای خود اعتراض کردند.

در این میان، کارگران واحدهای دیگر و تشکل‌های صنفی مستقل، حمایت خود را از اعتراض طولانی کارگران هفت‌تپه اعلام کردند. کارگران گروه ملی فولاد ایران اولین گروهی بودند که از اعتراضات هفت‌تپه حمایت کردند. بعد از آن جمعی از تشکل‌های مستقل کارگران و بازنشستگان با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند از مطالبات هفت‌تپه حمایت می‌کنیم و در کنار کارگران شوش ایستاده‌ایم.

در بین امضاکنندگان، بازنشستگان فلزکار و بازنشستگان بافنده سوزنی به چشم می‌خورد.