روز دوشنبه گروهی از کارگران کارخانه عقاب‌افشان (تولیدکننده اتوبوس‌های اسکانیا) با مراجعه به استانداری سمنان به نامشخص بودن وضعیت شغلی خود اعتراض کردند.

به گزارش ایلنا، یکی از کارگران با بیان اینکه شرکت عقاب‌افشان به دلیل تحریم‌ها در تامین قطعات اولیه ساخت اتوبوس دچار مشکل شده و از این رو قصد تعدیل نیرو را دارد، افزود: با ادامه این وضع، امنیت شغلی حدود ۴۵۰ کارگر این کارخانه به خطر می‌افتد. وی افزود: کارگران به دنبال امنیت شغلی خود هستند.

طبق اظهارات یکی دیگر از کارگران، در کارخانه عقاب‌افشان حدود ۱۲۰۰ کارگر کار می‌کردند اما طی دو تا سه سال گذشته تعداد کارگران کاهش یافته است. این کارگر با بیان اینکه بخش دیگری از مشکلات به دریافت مقرری بیمه بیکاری مربوط می‌شود، افزود: دریافت مقرری بیمه بیکاری، سوابق کارگران را در زمان بازنشستگی مخدوش می‌کند.

طبق ادعای این کارگر عقاب افشان، آنها بارها برای مشخص شدن وضعیت شغلی خود به مسئولان مراجعه کرده‌اند اما تاکنون نتیجه‌ای نگرفته‌اند.

او با بیان اینکه مشکلات‌ کارخانه به اطلاع مسئولان شهرستان و استان رسیده، افزود: مسئولان کمک کنند کارگران شاغل در کارخانه عقاب‌افشان بیکار نشوند.