صبح دیروز گروهی از آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی که از شهر‌ها و استان‌های مختلف به تهران آمده بودند، برای سومین بار در یک ماه گذشته مقابل مجلس تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، این تجمع‌کنندگان که خواستار لغو اجرای قانون جذب آموزشیاران و آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی مصوب مجلس هستند، می‌گویند: مجلس دهم قانونی برای جذب استخدام آموزشیاران و آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی تصویب کرده که به موجب آن آموزشیاران و آموزش‌دهندگان باید از طریق آزمون تبدیل وضعیت شوند، درحالی که از سال گذشته از ما خواسته شده برای ادامه همکاری در آزمون دانشگاه فرهنگیان شرکت کنیم و در صورت عدم قبولی باید به همکاری خود با آموزش و پرورش خاتمه دهیم.

آنها می‌گویند: ما خواهان لغو قانون استخدام آموزشیاران و آموزش‌دهندگان حق‌التدریسی نهضت سوادآموزی همانند سایر گروه‌های آموزشی شامل حق‌التدریسی‌ها، سرباز معلم‌ها و خریدخدمتی‌ها هسیتم که این آزمون برای همه آنها حذف شده اما قرار است این آزمون روز جمعه بیستم تیر ماه برای نهضتی‌ها برگزار شود.

طبق اظهارات این گروه، با وجود اعتراضات تعدادی از جمعیت ۲۴هزار نفری آموزشیاران و آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی در خصوص لغو آزمون استخدامی و قول‌های بی‌نتیجه مسئولان، هنوز کسی پاسخگو نیست.