رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی از هیات وزیران خواست مصوبه افزایش حق مسکن کارگران را با نگاه مساعدتری به تصویب برسانند تا ضمن جلب نظر جامعه کارگری، بخشی از هزینه‌های مسکن و اجاره‌بهای کارگران جبران شود. فتح‌اله بیات در گفت‌وگو با ایسنا گفت: گرچه جامعه کارگری رضایت کامل از میزان افزایش حداقل دستمزد خود ندارد ولی همین قدر که نظر نمایندگان جامعه کارگری اثبات شد و بخش دولتی و خصوصی به این باور رسیدند که در اتخاذ هر تصمیم و مصوبه‌ای باید نظر گروه کارگری نیز لحاظ شود مایه امیدواری است، لذا از اعضای شورای عالی کار و همراهی و مساعدت آنها تشکر می‌کنیم و امیدواریم در سایر تصمیم‌گیری‌ها نیز نظر و نقش‌آفرینی گروه کارگری مدنظر قرار گیرد. وی افزایش ۵درصدی حداقل دستمزد را در حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی موثر خواند و گفت: تغییری که در پایه حقوق کارگران به وجود آمد باعث شد تا قدری افزایش در حقوق بازنشستگان نیز لحاظ شود. تاکید ما این است که هرگونه افزایش چه در بخش حق مسکن چه پایه سنوات، باید روی پایه مزد لحاظ شود. در حال حاضر بسیاری از کارگاه‌های کوچک و متوسط سبد کالا یا حق مسکن نمی دهند به همین دلیل برای کارگران پایه مزد اهمیت دارد.