گروهی از کارگران نگهداری از خطوط راه‌آهن اراک که تحت مسئولیت یکی از شرکت‌های پیمانکاری راه‌آهن مشغول کارند، دو ماه مطالبات مزدی طلبکارند. این کارگران روز پنجشنبه (هشتم خرداد ماه) به عدم پرداخت معوقات مزدی دو ماهه خود اعتراض کردند.

به گزارش ایلنا و به گفته این کارگران، پرداخت مطالبات مزدی آنها دو ماه (فروردین و اردیبهشت) به تاخیر افتاده و درخواست آنها تسریع در پرداخت حداقل بخشی از معوقات مزدی است.

طبق اظهارت یکی از کارگران، آنها از برخی مزایای عرفی همانند حق بن عید نوروز و بن ماه مبارک رمضان هم در سال جاری محروم شده‌اند.

طبق اظهارات این کارگر خطوط ابنیه فنی اراک، در حال حاضر او و سایر همکارانش منتظر پرداخت حقوق خود هستند. وی در پایان افزود: در عین حال پرداخت حق بیمه کارگران هم با مشکل روبه‌روست که در نتیجه آن در برخی از ماه‌های سال امکان تمدید و تعویض دفترچه‌های درمانی کارگران وجود ندارد.