بررسی روند پرداخت بیمه بیکاری طی سال‌های ۹۶ تا ۹۸ نشان می‌دهد که تعداد مقرری‌بگیران جدید در این مدت روند افزایشی داشته است.

به گزارش ایسنا، بررسی بیمه بیکاری و افراد بهره‌مند از این مزیت، یکی از مواردی است که می‌تواند در تحلیل بازار کار کشورها مفید واقع شود. در حال حاضر رویکرد جهانی در این خصوص کاهش تعداد مقرری‌بگیران با تاکید بر حفظ اشتغال است چرا که افزایش این امر می‌تواند بیانگر مشکلات اقتصادی کارگاه‌ها و تعطیلی آنها باشد.

گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بررسی مقرری‌بگیران جدید طی سال‌های ۱۳۹۶-۱۳۹۸ روند افزایشی این تغییرات را نشان می‌دهد به نحوی که میزان تغییرات سال ۹۸ نسبت به سال قبل از آن ۱.۸درصد بوده است. براساس این گزارش در حالی که تعداد مقرری‌بگیران جدید بیمه بیکاری در سال ۱۳۹۷ برابر ۲۵۹هزار و ۲۸۶ نفر بوده است، این میزان در سال ۱۳۹۸ به ۲۶۳هزار و ۸۲۹ نفر رسیده است.

همچنین در سال ۱۳۹۷ برای ۱۸هزار و ۱۱۲ نفر مقرری‌بگیر بیمه بیکاری فرصت اشتغال جدید فراهم شده که این میزان در سال گذشته به ۲۲هزار و ۴۴۵ اشتغال جدید افزایش یافته است. تعداد افرادی که مقرری بیمه بیکاری آنها در سال ۹۸ قطع شده بیش از ۲۴۱هزار و ۵۷۰ نفر بوده که از این تعداد قطع مقرری ۲۲هزار و ۴۴۵ نفر به دلیل اشتغال جدید و ۲۱۹هزار و ۱۲۶ نفر به دلایل دیگر صورت گرفته است. براساس قانون، پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کسانی صورت می‌گیرد که به طور غیرارادی و به علت حوادث غیرمترقبه مانند سیل، زلزله، آتش‌سوزی و مواردی همچون کرونا بیکار شده باشند. مطابق ماده ۶ قانون بیمه بیکاری، افراد بیکار شده موظفند حداکثر ظرف ۳۰ روز مراتب بیکاری خود را به ادارات کار استان محل سکونت اعلام کنند. مجردین حداقل شش ماه و حداکثر ۳۶ ماه و کارگران متاهل حداقل ۱۲ ماه و حداکثر ۵۰ ماه با داشتن سابقه پرداخت حق بیمه می‌توانند از حمایت اجتماعی بیمه بیکاری برخوردار شوند.

همچنین کارگرانی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند، در صورت اشتغال مجدد، مقرری بیمه بیکاری آنان قطع می‌شود. چنانچه مدت پرداخت بیمه بیکاری تمام شود یا اینکه فرد به کار جدیدی مشغول شود یا در صورت پیدا شدن کار تخصصی‌اش از قبول آن خودداری کند، همچنین اینکه مشمول دریافت مستمری بازنشستگی و ازکارافتادگی کلی شود، دیگر نمی‌تواند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کند.